Elena + Konrad

Podczas tej realizacji pełniłem funkcję drugiego fotografa wykonując zdjęcia jako materiał uzupełniający do głównego reportażu fotograficznego.